Hvorfor vælge KPG?


Deltag i vores virtuelle orienteringsaften d. 19 januar kl 19.

Her kan du få et indblik i Københavns Private Gymnasium. Et gymnasium, som har det højeste løfteevne i landet.

Du vil også have mulighed for at møde nogle af skolens elever, lærere og ledelse og høre mere om studieretninger, og om hvordan det er at gå på KPG.

Kontakt os gerne på 20 72 33 91 eller skriv en mail til mu@kpg.dk hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.

Ønsker du en personlig samtale er dette også muligt virtuelt.

Kontakt os på 20 72 33 91 så finder vi et tidspunkt der passer dig!1) Et stærkt fagligt fællesskab og en god lærer-elev relation
Eleverne på KPG fremhæver altid, at man på KPG bliver set og hørt af både lærere og ledelse.
Pået større gymnasium er distancen til lærere og ledelse typisk længere og mere formel. Men på et lille privat gymnasium som KPG, kender både lærere og ledelsenavnene på alle elever. Som elev kan man derfor forvente, altid at blive set oghørt. Dette mener vi skyldes, at vi på KPG har et stort fokus på at skabe engod lærer-elev relation.

Den gode lærer-elev relation skyldes, udover det atlærerne kender deres elever godt, bl.a. at vi har en mentorordning for vores 1. årgangselever samt et omfangsrigt skole/hjem samarbejde med forældre. Eleverne på KPG fremhæver altid, at man på KPG bliver set og hørt af både lærere og ledelse.
På et større gymnasium er distancen til lærere og ledelse typisk længere og mere formel. Men på et lille privat gymnasium som KPG, kender både lærere og ledelsenavnene på alle elever. Som elev kan man derfor forvente, altid at blive set oghørt. Dette mener vi skyldes, at vi på KPG har et stort fokus på at skabe engod lærer-elev relation.

Den gode lærer-elev relation skyldes, udover det atlærerne kender deres elever godt, bl.a. at vi har en mentorordning for vores 1. årgangselever samt et omfangsrigt skole/hjem samarbejde med forældre.

2) Undervisning der gør dig bedre – høj løfteevne
Vores elever har i de seneste 4 år fået et signifikant højere eksamensresultat end deres socioøkonomiske reference, altså højere karakterer, end hvad man statistiskburde kunne forvente af dem.

For eksamensåret 2020 havde vi på KPG den højeste løfteevne af alle landets STX institutioner (Kilde: Uddannelsess-tatistik.dk).

Årsagen hertil mener vi skyldes dygtige lærere, der hvert år deltager ipædagogiske udviklingsprojekter og som pga. en flad ledelsesstruktur har frierammer til at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte klasses og elevsbehov.

3) Karrierelæring - Hjælp til fremtidigt uddannelsesvalg 
På Københavns Private Gymnasium får du gode redskaber i forhold til dit fremtidige valg af videregående uddannelse.

Dette ses ved, at en større andel af KPGs dimittenderer startet på en videregående uddannelse efter to år. Andelen af elever på landsplan er 71%, mens den for elever fra KPG er på 87% (Kilde:Uddannelsesstatistik.dk).

Elever fra KPG er dermed bedre og hurtigere til at vælge en videregående uddannelse end landsgennemsnittet, hvilket vi mener skyldes,at vi har et fokus på karrierelæring og hvert år afholder en uddannelsesmesse med tidligere elever fra skolen.

Hvordan ansøger jeg?
Du ansøger os via www.optagelse.dk  inden 1. marts.

Hvis man er erklæret ikke-uddannelsesparat eller har været udenfor skolen i 1 år, så skal man normalt til optagelsesprøve ( i maj, juni eller august).

Hvis du har går på en anden ungdomsuddannelse allerede, så har vi mulighed for at optage dig med det samme. Uanset hvad, så har vi altid tid til at vejlede dig omkring optagelsesprocessen.

Kontakt os derfor gerne telefonisk på eller skriv til os på info@kpgym.dk.  Hvis du ønsker at vide mere om vores pædagogiske praksis, strategier og nøgletal, kan du læse mere om KPG under fanen ”Om KPG”.