Hvorfor vælge HF på KPG?

På KPG får du ”mere end en uddannelse”.

Når vi siger” mere end en uddannelse”, så mener vi, at du som elev på KPG får mere end bare din studentereksamen.

Vi er et privat gymnasium, der kan klæde dig på til dit fremtidige liv, ved at kunne tilbyde dig følgende tre ting:

3) Karrierelæring - Hjælp til fremtidigt-uddannelsesvalg

På Københavns Private Gymnasium får du gode redskaber i forhold til dit fremtidige valg af videregående uddannelse.

Dette ses ved, at en større andel af KPGs dimittenderer startet på en videregående uddannelse efter to år. Andelen af elever på landsplan er 71%, mens den for elever fra KPG er på 87% (Kilde:Uddannelsesstatistik.dk).

Elever fra KPG er dermed bedre og hurtigere til atvælge en videregående uddannelse end landsgennemsnittet, hvilket vi mener skyldes,at vi har et fokus på karrierelæring og hvert år afholder en uddannelsesmessemed tidligere elever fra skolen.  

2) Undervisning der gør dig bedre – høj løfteevne

Vores elever har i de seneste 4 år fået et signifikant højere eksamensresultat end deres socioøkonomiske reference, altså højere karakterer, end hvad man statistiskburde kunne forvente af dem.

For eksamensåret 2020 havde vi på KPG den højeste løfteevne af alle landets STX institutioner (Kilde: Uddannelsess-tatistik.dk).

‍Årsagen hertil mener vi skyldes dygtige lærere, der hvert år deltager ipædagogiske udviklingsprojekter og som pga. en flad ledelsesstruktur har frierammer til at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte klasses og elevsbehov.  

1) Et stærkt fagligt fællesskab og en god lærer-elev relation

Studievælgeren kan du med udgangspunkt i dine interesser og kvalifikationer få inspiration til valg af uddannelse.
Uddannelsesguiden giver detaljeret information om uddannelser, adgangskrav og kontaktinformation til uddannelsesinstitutioner.'

Gennemsnitsberegneren kan du beregne dit gennemsnit, hvis du er startet på gymnasiet før 2017. Hvis du ikke er tilfreds med dit gennemsnit og ønsker at supplere, så kan du læse mere om gymnasial supplering.
Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger os via www.optagelse.dk  inden 1. marts. Læs mere om det på følgende side.

Hvis man er erklæret ikke-uddannelsesparat eller har været udenfor skolen i 1 år, så skal man normalt til optagelsesprøve ( i maj, juni eller august).

Hvis du har går på en anden ungdomsuddannelse allerede, så har vi mulighed for at optage dig med det samme. Uanset hvad, så har vi altid tid til at vejlede dig omkring optagelsesprocessen.

Kontakt os derfor gerne telefonisk på eller skriv til os på info@kpgym.dk.  Hvis du ønsker at vide mere om vores pædagogiske praksis, strategier og nøgletal, kan du læse mere om KPG under fanen ”Om KPG”.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.