Hvorfor vælge samfunds-
videnskabelig studieretning?

Hvorfor vælge denne studieretning?
Samspillet mellem matematik og samfundsfag gårud på at gøre dig dygtigere til at kunne bearbejde og forklare talmateriale,for så at formidle det på den mest hensigtsmæssige måde. Du vil i høj grad fåkompetencer til at kunne beskrive samfundet ved hjælp af fx statistikker ogfigurer.

Samspillet mellem engelsk og samfundsfag har et mere kulturelt fokus, der lægger op til, at du lærer mere om andre kulturer og samfund, hvilket gør dig i stand til at kunne og beskrive kulturel praksis og kulturelle forskelle. Her arbejdes der primært med tekster eller visuel materiale, som du skal afkode ved hjælp af fagenes metoder.

Studieretningen lægger i høj grad også op til aktiviteter, både på skolen og ude af huset. Blandt andet deltager elever fralinjen hvert år til ungdommens folkemøde og andre spændende aktiviteter. Steder som studieretningen også har besøgt er Folketinget, FN-byen og Københavns byret.

Du kan læse mere om fagene ved at følge dette link til deres læreplaner.

Hvad kan du blive?

Du kan ved at klikke på studieretningerne se, hvor mange og hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver dig adgang til (Husk selv at angive dit 2. fremmedsprog og evt. valgfag):

Samfundsfag A – Matematik A
Samfundsfag A – Engelsk A

Grundforløb før valg af studieretning
De første tre måneder på KPG skal alle elever igennem et grundforløb, for at kvalificere sit valg af studieretning. Valget af studieretning foregår i slut oktober. I forbindelse med grundforløbet modtager eleverne normal undervisning, men følger også to fag, som de skal op til prøve i til slut oktober. Fagene hedder naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse. Karaktererne til denne prøve kommer til at stå på elevernes eksamensbevis (dog kun med en vægtning på 0,25).  

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi og forkortes i daglig tale til NV. I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a. at arbejde med forsøg i laboratoriet, at samle empiri ved arbejde i naturen, at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Almen sprogforståelse (AP) er fagsamarbejde mellem de sproglige fag. Eleverne arbejder med kommunikation, grammatik og sproghistorie. I daglig tale kaldes det AP. AP sikrer, at alle elever får et fælles grundlag for at lære sprog og viden om de sproglige studieretninger. I almen sprogforståelse lærer man bl.a. om årsagerne til sprogenes ligheder og forskelle, at analysere sprog og om sprogbrug i forskellige sammenhænge og lidt om latin og latins betydning for andre sprog.

Grafisk præsentation af studieretninger

Du kan klikke her for at se en grafisk præsentation af de studieretninger, som vi udbyder til skoleåret 2022/2023.

Studieretninger

SprogligNaturvidenskabeligSamfundsvidenskabelige