Hvordan ansøger du? STX

På Københavns Private Gymnasium optager vi elever efteroptagelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelsen af lov om de gymnasialeuddannelser.

Går du lige nu i 9. eller 10. klasse?
Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk. Hvis du ansøger os senere, så skal du til encentralt stillet optagelsesprøve. Adgangskravene, og ansøgningsprocessens forløb efter 1. marts, kan du læse mere om her:
https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Har du ikke gået i 9. eller 10. klasse i over et år (fx arbejdet, andenuddannelse eller prøvefri efterskole)?
Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk. Hvis søger du søger indenfor et år efter, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, vil du muligvis kunne optages på baggrund af dine resultater herfra. Man har typisk to års retskrav på optagelse efter 9.klasse og et års retskrav efter 10. klasse, hvis man opfyldte adgangskravenedet år man gik ud af skolen. Hvis du ikke du kan optages på baggrund af dine resultater efter 9. og 10.klasse, så skal du skal optages efter en konkret vurdering. Det vil sige, at du skal først til en centralt stillet optagelsesprøve og derefter en samtale.

Hvis du ansøger efter 1. marts, så skal du stadig til en centralt stillet optagelsesprøve (hvis det er muligt) og efterfølgende samtale. Adgangskravene, og ansøgningsprocessens forløb efter 1. marts, kan du læse mere om her:
https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Om optagelse.dk:
Inde på www.optagelse.dk skal du give nogle forhåndstilkendegivelser på, hvilke studieretninger og valgfag du ønsker, ud fra, hvad vi som gymnasium udbyder. Disse valg er således ikke dine endelige valg, da du først senere på dinuddannelse, efter samtale og vejledning af gymnasiet, vælger endeligt.

Om optagelsesprøven:
Hvis du indkaldes til optagelsesprøven, vil du få at få vide hvornår og hvor det foregår, samt hvad du skal medbringe. Datoerne for de centralt stillede optagelsesprøver fastlægges af Undervisningsministeriet. Normalt er det i midtmaj, slut juni og start august, at de foregår.
Inden da har du mulighed for se på vejledende materiale/eksempler på optagelsesprøver inde UVM’s hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Vejledning om uddannelsesvalg:
Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse. Find dit lokale UU-center her: https://www.ug.dk/6til10klasse/vejledning-gennem-den-kommunale-ungeindsats-kui

Nyttige links:
Region hovedstadens fordelingsudvalg, der står for fordeling af elever:
https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx
Uddannelsesguiden:
www.ug.dk  
Optagelsesbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190


Hvad kan du blive?


Alle vores studieretninger giver mange adgangsmuligheder til videregående uddannelser.
www.adgangskortet.dk  kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til.
Du skal selv indtaste dine studieretningsfag og dit 2. fremmedsprog.Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tilmeld en besøgsdag