Hvilke studieretninger udbyder vi på KPG?

På de næste par sider, kan du læse mere om de studieretninger, som vi på KPG tilbyder indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab og sprog.

Grundforløb før valg af studieretning
De første tre måneder på KPG skal alle elever igennem et grundforløb, for at kvalificere sit valg afstudieretning.
Valget af studieretning foregår i slut oktober. I forbindelse med grundforløbet modtager eleverne normal undervisning, men følger også to fag, som de skal op til prøve i til slut oktober. Fagene hedder naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse.

Karaktererne til denne prøve kommer tilat stå på elevernes eksamensbevis (dog kun med en vægtning på 0,25).

Naturvidenskabeligt grundforløber et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag biologi, fysik og kemi og forkortesi daglig tale til NV. I det naturvidenskabelige grundforløb lærer man bl.a. atarbejde med forsøg i laboratoriet, at samle empiri ved arbejde i naturen, at beskrive, behandle og fremlægge naturvidenskabelige emner og problemer.

Almen sprogforståelse er fagsamarbejde mellem de sproglige fag. Eleverne arbejder med kommunikation, grammatik og sproghistorie. I daglig tale kaldes det AP. AP sikrer, at alle elever får et fælles grundlag for at lære sprog og viden om de sproglige studieretninger. I Almen Sprogforståelse lærer man bl.a. om årsagerne til sprogenes ligheder og forskelle, at analysere sprog og om sprogbrug i forskellige sammenhænge og lidt om latin og latins betydning for andre sprog.

Bekendtgørelser om uddannelsen
I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
Eksamensbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A, Matematik A

Samfundsfag A, Engelsk A

Sproglige
studieretninger

Engelsk A, Spansk A, Latin C.

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Naturvidenskabelig
studieretning

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tilmeld en besøgsdag