Trivselspolitik på KPG

På Københavns Private gymnasium lægger vi stor vægt på trivsel, da trivsel er et bærende element i elevernes faglige og socialeudvikling. Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring.


Mentorordning

Mentorordning med et nyt element af karrierelæring: skolens mentorordning fortsætter med succes. Eleverne udviser stor tilfredshed ved mentor sammenkomsterne på tværs af årgange og uddannelsestyper, som skaber en fællesskabende værdi for hele skolen og en facilitering af overgangen fra grundskolen til gymnasiet med andre aktører end faglærere.

De 5 sammenkomster i mentorordningen har i år haft følgende temaer:

- Sammenkomst: Overgangen fra grundskolen til gymnasiet
- Sammenkomst: Studieliv på KPG
- Sammenkomst: Studievalg
- Sammenkomst: Se på dig - selv udefra
- Sammenkomst: Eksamen

I år har mentorordningen inkorporeret et karrierelæringselement i mentorsammenkomsterne, således at refleksionen over uddannelse og senere videregående uddannelse bliver belyst og afklaret hyppigere.

Elevinddragelse

På Københavns Private Gymnasium anser vi elevinddragelse for at være central. Derfor har elevrådet været aktiv i udarbejdelsen af en trivselspolitik, som skal sikre, at hver enkelt elev engagerer sig og indgår i et fællesskab. Københavns Private Gymnasiums Trivsels politik Vi arbejder hårdt på at blive dygtigere til at synliggørelæringsmål og arbejde anvendelsesorienteret i fagene, således at forståelsen kan bidrage til den personlige og faglige udvikling i den enkelte elevs læringsproces. At videreudvikle skolens mentorordning, som skal facilitereovergangen fra grundskolen til gymnasiet ved 2. og 3. årgangselever-  At gamle elever hjælper nye elever med at ”knække gymnasiekoden” Som et element i arbejdet med at styrke den faglige og sociale trivsel på Københavns Private Gymnasium har skolen indført en mentorordning.