Lectio og ferieplan

Lectio månedskalender

Her finder du månedskalenderen på Lectio.

Undervisningsbeskrivelser

På skolens intranet, Lectio, findes undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag og hold.

Ferieplan 20/21

Datoerne angiver første feriedag samt evt. sidste feriedag:
Første skoledag: mandag 10/8
Efterårsferie: Uge 42
Juleferie: onsdag den 23/12 - fredag den 1/1
Vinterferie: Uge 7
Påskeferie: mandag den 29/3 - mandag den 5/4
St. Bededag: fredag den 30/4
Kr. Himmelfart: torsdag den 13/5 - fredag  den 14/5
2. Pinsedag: mandag den 24/5
Start på eksamensperiode for 3.g og 2.hf: torsdag d.  20/5
Start på eksamensperiode for andre klasser: mandag d. 31/5
Sidste skoledag (1.g, 1.HF og 2.g): onsdag den  23/6
Dimission (2.HF og 3.g): lørdag den  26/6

Retsinformation

Karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelseom prøver og eksamen
Klagerover prøver (UVM)
Vi glæder os til at se dig til eksamen ved Københavns Private Gymnasium.

Interesseret i en samtale omkring optagelse?
Tilmeld dig her