Københavns Private Gymnasium

Mere end en uddannelse

Københavns Private Gymnasium er et privat gymnasium med STX og HF, placeret i hjertet af Østerbro, kun 5 minutters gang fra Nordhavn station.

Virtuel undervisning

KPG underviser virtuelt. KPG har siden foråret 2020 arbejdet med at kvalificere og optimere den virtuelle undervisning.
Læs mere om vores fokuspunkter i den virtuelleundervisning nedenfor

Læs mere

Innovation på KPG

På KPG arbejder vi på at udvikle elevernes innovative kompetencer med en årlig innovationsuge i uge 41 med fokus på de 5 innovativekompetencer: kreativitet, samarbejde, navigation, handlekompetencer og formidling

Læs mere

Elevrådet

På KPG har vi de seneste år arbejdet på at skabe mere elevdemokrati på skolen og øge elevrådets indflydelse på beslutningsprocesservedrørende elevernes faglige og sociale trivsel.

Læs mere

Karrierelæring

KPG arbejder løbende på at styrke eleverneskarrieremæssige kompetencer og indarbejde karrierelæringsaktiviteter som enintegreret del af undervisningen. Faglærerne i både STX og HF tilfører...

Læs mere

Talentpleje

På KPG udbyder skolen hvert år en række talent tilbud til nysgerrige, interesserede og særlige telntfulde elever, som ønsker at udvikle sig inden for et bestemt fagområde.

Læs mere

Trivsel på KPG

Vi lægger stor vægt på trivsel, da trivsel er et bærende element i elevernes faglige og sociale udvikling. Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring.

Læs mere
Interesseret i en samtale omkring optagelse?
Tilmeld dig her