Skolepenge

Hvad koster det at gå på KPG?

Hvornår skal de betales?

Beløbet skal indbetales den første hverdag i hver måned – bortset fra juli måned. Det nemmeste for alle parter er, at der etableres en automatisk PBS-overførsel hver måned. Vi opkræver et opkrævningsgebyr på 100 kr. for hver indbetaling, der ikke sker gennem PBS.

Foruden skolepengene skal man betale et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. Vær opmærksom på, at indmeldelsesgebyret ikke betales tilbage ved udmeldelse.

Hvad koster det at gå på KPG?

Københavns Private Gymnasium er en privat selvejende institution, hvilket betyder, at alle elever skal betale skolepenge.

Det koster 1500 kr. om måneden, at gå på STX på KPG. På hele året skal der betales 16.500 kr., som deles i 11 portioner à 1.500 kr.

Det koster 500 kr. om måneden, at gå på HF på KPG (for elever optaget efter 1. august 2021). På hele året skal der betales 5.500 kr., som deles i 11 portioner à 500 kr. Forskellen i pris mellem STX og HF skyldes, at HF typisk er ældre og selv skal betale skolepenge.

Hvad dækker skolepengene?

Skolepengene dækker udgifter forbundet med skolen – dog ikke elevers computere og studieturen i 1.hf og 2.g. Studieturen varierer i pris alt, efter om der vælges et rejsemål i eller uden for Europa.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg udmelder mig?

Udmeldelse fra skolen forudsætter to måneders varsel. Dvs. at hvis man fx udmelder sig i januar måned, så betaler man skolepenge for januar og februar. Udmeldelse sker ved, at du udfylder en udmeldelsesblanket, som kan afhentes i skolens sekretariat. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive din blanket.

Betalingsservice:

Skolepenge skal indbetales til følgende konto:
Reg.nr: 8411 Konto nr: 0004181446                                                                     

Man kan tilmelde sin betaling til PBS på dette link:
Betalingsservice Link