Sådan søger du ind på Københavns Private Gymnasium 2021/2022

I den nye elevfordelingsaftale er vi som privat gymnasium ikke med i nogen fordelingszone. Hvis du søger os, skal du derfor ikke være bange for at blive fordelt til andre gymnasier eller tænke over afstandskrav i forhold til optagelse.

Vi optager også elever fra andre gymnasier midt inde i et uddannelsesforløb. Kontakt optagelseskoordinator Jesper Lillelund via mail jeli@kpg.dk for at høre nærmere om dine muligheder for at blive optaget inde i et skoleår. Lige nu har vi venteliste til vores 2.g og 3.g.


Optagelse på STX:

Går du lige nu i 9. eller 10. klasse?
Ansøg os inden 1. marts 2022 via www.optagelse.dk. Du kan læse om adgangskravene for at starte på STX følgende hjemmeside:https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser
Hvis du ansøger os senere end 1. marts, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve. Du vil senest slut marts få et brev af os om, hvorvidt du har fået reserveret en foreløbig plads hos os. Du vil så, efter at have afsluttet dine sidste eksaminer i juni måned, modtage et brev i e-Boks om, hvorvidt du er blevet optaget eller kan få tilbudt muligheden for at tage en optagelsesprøve.

Har du ikke gået i 9. eller 10. klasse i over et år (fx arbejdet, anden uddannelse eller prøvefri efterskole)?
Ansøg os inden 1. marts 2022 via www.optagelse.dk. Man har typisk to års retskrav på optagelse efter 9. klasse og et års retskrav efter 10. klasse, hvis man opfyldte adgangskravene det år man gik ud af skolen.  

Hvis du ikke du kan optages på baggrund af dine resultater efter 9. og 10. klasse, så skal du optages efter en konkret vurdering. Det vil sige, at du skal først til en centralt stillet optagelsesprøve og derefter en samtale. Hvis du ansøger efter 1. marts, så skal du stadig til en centralt stillet optagelsesprøve (hvis det er muligt) og en efterfølgende samtale. Du kan læse mere om optagelsesprøven og dine forberedelsesmuligheder længere nede på denne side.Optagelse på HF:

Går du lige nu i 9. eller 10 klasse?
Ansøg os inden 1. marts 2022 via www.optagelse.dk. Du kan læse om adgangskravene for at starte på HF følgende hjemmeside:https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser
Hvis du ansøger os senere end 1. marts, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve. Du vil senest i slut marts få et brev af os om, hvorvidt du har fået reserveret en foreløbig plads hos os. Du vil så, efter at have afsluttet dine sidste eksaminer i juni måned, modtage et brev i e-Boks om, hvorvidt du er blevet optaget eller kan få tilbudt muligheden for at tage en optagelsesprøve.

Har du ikke gået i 9. eller 10. klasse i over et år? (Fx arbejdet, anden uddannelse eller prøvefri efterskole)
Går du lige nu i 9. eller 10. klasse?
Dine muligheder for optagelse på vores HF vurderes ved det, som kaldes en standardiseret vurdering. Efter vi har modtaget din ansøgning på www.optagelse.dk, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en personlig samtale, hvor vi vurderer, om du kan optages. Du skal til samtalen medbringe relevante eksamenspapirer og dokumentation for anden relevant uddannelse samt erhvervserfaring.

Du kan herefter blive bedt om at tage en optagelsesprøve, hvis vi på baggrund af den personlige samtale ikke kan optage dig.  


Om optagelse.dk og optagelsesprøven:

Om optagelse.dk
Inde på www.optagelse.dk skal du give nogle forhåndstilkendegivelser på, hvilke studieretninger og valgfag (STX) eller fagpakker og valgfag (HF) som du ønsker, ud fra, hvad vi som gymnasium udbyder. Disse valg er således ikke dine endelige valg, da du først senere på din uddannelse, efter samtale og vejledning af gymnasiet, vælger endeligt.

Om optagelsesprøven
Hvis du indkaldes til optagelsesprøven, vil du få at få vide hvornår og hvor det foregår, samt hvad du skal medbringe. Datoerne for de centralt stillede optagelsesprøver fastlægges af Undervisningsministeriet. Normalt er det i april, maj og juni, at de foregår. Inden da har du mulighed for at se på vejledende materiale/eksempler på optagelse-prøver inde på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven


Nyttige links:

Uddannelsesguiden kan hjælpe dig i forhold til at forstå gymnasiet og mulige karriereveje bagefter:
https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse

På Københavns Private gymnasium optager vi elever efter optagelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser. Du kan læse lovteksterne via følgende links.
Optagelsesbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370B

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190

Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.
Find dit lokale UU-center her:
https://www.ug.dk/6til10klasse/vejledning-gennem-den-kommunale-ungeindsats-kuiSkal vi ringe dig op?

Vi beskytter din data. Læs vores persondata-politik.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.