Skolepenge

Hvad koster det at gå på KPG?
Københavns Private Gymnasium er en privat selvejende institution, hvilket betyder, at alle elever skal betale skolepenge. Det koster 1500 kr. om måneden, at gå på KPG. På hele året skal der betales 16.500 kr., som deles i 11 portioner à 1.500 kr.

Hvad dækker skolepengene?
Skolepengene dækker udgifter forbundet med skolen – dog ikke elevers computere og studieturen i 1.hf og 2.g. Studieturen varierer i pris alt, efter om der vælges et rejsemål i eller uden for Europa.

Hvornår skal de betales?
Beløbet skal indbetales den første hverdag i hver måned – bortset fra juli måned. Det nemmeste for alle parter er, at der etableres en automatisk PBS-overførsel hver måned. Vi opkræver et opkrævningsgebyr på 100 kr. for hver indbetaling, der ikke sker gennem PBS.

Foruden skolepengene skal man betale et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. Vær opmærksom på, at indmeldelsesgebyret ikke betales tilbage ved udmeldelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg udmelder mig?
Udmeldelse fra skolen forudsætter to måneders varsel. Dvs. at hvis man fx udmelder sig i januar måned, så betaler man skolepenge for januar og februar. Udmeldelse sker ved, at du udfylder en udmeldelsesblanket, som kan afhentes i skolens sekretariat. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive din blanket.

Hvor skal de betales henne?
Skolepenge skal indbetales til følgende konto:
Reg.nr: 8411 Konto.nr: 0004181446

Betalingsservice:
Man kan tilmelde sin betaling til PBS på dette link:
Betalingsservice Link

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interesseret i en samtale omkring optagelse?
Tilmeld dig her