Download the app via SMS

Enter your Phone
Button Text

Sådan søger du ind på Københavns Private Gymnasium 2021/2022


På Københavns Private
Gymnasium optager vi elever efter optagelsesbekendtgørelsen og bekendtgørelsen af lov om de gymnasiale uddannelser. Du ansøger os via www.optagelse.dk.

Nedenfor er beskrevet, hvordan du ansøger os.

Hvis du vil vide mere om de fag vi udbyder på vores STX og HF, kan du læse mere her:

Studieretninger for STX:
Naturvidenskabelig studieretning
Samfundsfaglige studieretning
Sproglige studieretning

Fagpakker for HF:
HF Classic
HF Pædagogik og sundhed
HF Business

Går du lige nu i 9. eller 10. klasse?:

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk. Hvis du ansøger os senere, så skal du til en centralt stillet optagelsesprøve. Adgangskravene, og ansøgningsprocessens forløb efter 1. marts, kan du læse mere om her:

https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser

Har du ikke gået i 9. eller 10. klasse i over et år (fx arbejdet, anden uddannelse ellerprøvefri efterskole)?:

Ansøg os inden 1. marts via www.optagelse.dk. Hvis søger du søger indenfor et år efter, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, vil du muligvis kunne optages på baggrund af dine resultater herfra.

Man har typisk to års retskrav på optagelse efter 9. klasse og et års retskrav efter 10. klasse, hvis man opfyldte adgangskravene det år man gik ud af skolen.  

STX:
Hvis du ikke du kan optages på baggrund af dine resultater efter 9. og 10. klasse, så skal du skal optages efter en konkret vurdering. Det vil sige, at du skal først til en centralt stillet optagelsesprøve og derefter en samtale. Hvis du ansøger efter 1. marts, så skal du stadig til en centralt stillet optagelsesprøve (hvis det er muligt) og en efterfølgende samtale.  

HF:
Dine muligheder for optagelse på vores HF vurderes ved det, som kaldes en standardiseret vurdering. Efter vi har modtaget din ansøgning på www.optagelse.dk, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en personlig samtale, hvor vi vurderer, om du kan optages.

Du kan herefter blive bedt om at tage en optagelsesprøve, hvis ikke vi på baggrund af den personlige samtale kan optage dig.  

Adgangskravene, og ansøgningsprocessens forløb efter 1. marts, kan du læse mere om her:
https://www.ug.dk/6til10klasse/adgangskrav-til-de-gymnasiale-uddannelser 

Om optagelse.dk:
Inde på www.optagelse.dk skal du give nogle forhåndstilkendegivelser på, hvilke studieretninger og valgfag (STX) eller fagpakker og valgfag (HF) som du ønsker, ud fra, hvad vi som gymnasium udbyder.

Disse valg er således ikke dine endelige valg, da du først senere på din uddannelse, efter samtale og vejledning af gymnasiet, vælger endeligt.

Om optagelsesprøven:
Hvis du indkaldes til optagelsesprøven, vil du få at få vide hvornår og hvor det foregår, samt hvad du skal medbringe.
Datoerne for de centralt stillede optagelsesprøver fastlægges af Undervisningsministeriet.
Normalt er det i slut juni og start august, at de foregår.

Inden da har du mulighed for at se på vejledende materiale/eksempler på optagelse-prøver inde på UVM’s hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

Vejledning om uddannelsesvalg:
Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.
Find dit lokale UU-center her: https://www.ug.dk/6til10klasse/vejledning-gennem-den-kommunale-ungeindsats-kui

Nyttige links:
Uddannelsesguiden:
www.ug.dk
Optagelsesbekendtgørelsen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/314
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209370B
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=191190

Interesseret i en samtale omkring optagelse?
Tilmeld dig her