Hvorfor vælge KPG?

På KPG får du ”mere end en uddannelse”.
Når vi siger”mere end en uddannelse”, så mener vi, at du som elev på KPG får mere end baredin studentereksamen.
Vi er et privat gymnasium, der kan klæde dig på til dit fremtidige liv, ved at kunne tilbyde dig følgende tre ting:

1) Et stærkt fagligt fællesskab og en godlærer-elev relation

Eleverne på KPG fremhæver altid, at man på KPG bliver set og hørt af både lærere og ledelse. På et større gymnasium er distancen til lærere og ledelse typisk længere og mere formel. Men på et lille privat gymnasium som KPG, kender både lærere og ledelse navnene på alle elever. Som elev kan man derfor forvente, altid at blive set og hørt. Dette mener vi skyldes, at vi på KPG har et stort fokus på at skabe en godlærer-elev relation. Den gode lærer-elev relation skyldes, udover det at lærerne kender deres elever godt, bl.a. at vi har en mentorordning for vores 1. årgangselever samt et omfangsrigt skole/hjem samarbejde med forældre.

2) Undervisning der gør dig bedre – høj løfteevne
På Københavns Private Gymnasium har vi en af landets bedste løfteevner. Vores elever har i de seneste 4 år fået et signifikant højere eksamensresultat end deres socioøkonomiske reference, altså højere karakterer, end hvad man statistisk burde kunne forvente af dem. For eksamensåret 2020 havde vi på KPG den højeste løfteevne afalle landets STX institutioner (Kilde: Uddannelsesstatistik.dk). Årsagen hertilmener vi skyldes dygtige lærere, der hvert år deltager i pædagogiske udviklingsprojekter og som pga. en flad ledelsesstruktur har frie rammer til at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte klasses og elevs behov.  
3) Karrierelæring - Hjælp til fremtidigt uddannelsesvalg

På Københavns Private Gymnasium får du gode redskaber i forhold til dit fremtidige valg afvideregående uddannelse. Dette ses ved, at en større andel af KPGs dimittenderer startet på en videregående uddannelse efter to år. Andelen af elever pålandsplan er 71%, mens den for elever fra KPG er på 87% (Kilde:Uddannelsesstatistik.dk). Elever fra KPG er dermed bedre og hurtigere til atvælge en videregående uddannelse end landsgennemsnittet, hvilket vi menerskyldes, at vi har et fokus på karrierelæring og hvert år afholder enuddannelsesmesse med tidligere elever fra skolen.  

Hvor meget koster det?

Det koster 1500kr. om måneden at gå på KPG (et skoleår er på 11 måneder), da vi er et privatgymnasium.

Skolen hjælper dog også med at søge om fripladstilskud, hvor man som elev (alt afhængig af forældrenes indkomst) kan få tilskud til at betale skolepenge.

Hvor ligger gymnasiet?

Vi er placeret i hjertet af Østerbro, lige ud til Strandboulevarden og kun 5 min. gang fra Nordhavn Station.
Vores adresse Præstøgade 17, 2100 København.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger os via www.optagelse.dk inden 1.marts.
Hvis man er erklæret ikke-uddannelsesparat eller har været udenfor skolen i 1 år, så skal man normalt til optagelsesprøve (maj, juni eller august). Hvis du har går på en anden ungdomsuddannelse allerede, så har vi mulighed for at optage dig med det samme. Uanset hvad, så har vi altid tid til at vejlede dig at blive optaget.

Kontakt os derfor gerne telefonisk eller skriv til os på info@kpgym.dk.  

Hvis du ønsker at vide mere om vores pædagogiske praksis, strategier og nøgletal, kan du læse mere om KPG under fanen ”Om KPG”.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Interesseret i en samtale omkring optagelse?
Tilmeld dig her