Download the app via SMS

Enter your Phone
Button Text

Hvilke fagpakker udbyder vi på KPG?

En HF er en 2-åriggymnasial uddannelse, der svarer til en studentereksamen, men som kun tager 2 år at gennemføre. Ved du allerede, hvilken mellemlang eller videregåendeuddannelse, du vil have, kan du med en HF sammensætte de fag, der interesserer dig og passer til din drømmeuddannelse. Hvis du allerede nu fx ved, at du vil læse til fx sygeplejerske, finansøkonom, skolelærer eller pædagog, så er en HF en oplagt mulighed for dig. Hvis du undervejs i dit studieforløb finder ud af, at du ønsker at læse en lang videregående uddannelse på universitet, hjælper vi dig med at lægge en suppleringsplan, som du skal bruge cirka 1 år på efter endt uddannelse hos os. Altså er HF et mere smidigt og mindre krævende alternativ end fx en STX, i forhold til at finde ens drømmeuddannelse.  

På de næste par sider kan du læse mere om de fagpakker, som vi på KPG tilbyder.

HF Classic:
Samfundsfag B og psykologi C

Pædagogik og sundhed:
Matematik B og psykologi C


HF Business
Matematik B og Samfundsfag B

Om uddannelsens opbygning:

Det første år på KPG (1. og 2.semester) skal alle HF-elever modtage undervisning i de samme fag, så det er faktisk først andet år (3. og 4. semester), at din undervisning bliver professionsrettet. Med professionsrettet mener vi, at du i undervisningen vil blive introduceret for, hvordan det fag du modtager undervisning i, kan eller kommer til at blive brugt ude på arbejdsmarkedet.
Fx lærer du i samfundsfag om velfærdsstaten opbygning og de udfordringer den står overfor i dag. I dansk vil du kunne komme til at arbejde med kommunikation, hvor du lærer at blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt; en vigtig kompetence i alle jobs.

Hvert semester på KPG, skal du også arbejde med et projekt-praktik forløb. Hvert projekt-praktik vil have fokus på, at du får viden om arbejdsmarkedsforholdene og får dig til at reflektere over dit fremtidige valg af uddannelse og job. Dette sker ved at ud fx skal ud og interviewe en person, der har dit fremtidige drømmejob, samt at du skal i praktik på en uddannelsesinstitution.

Bekendtgørelser om uddannelsen
I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
Eksamensbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.