SU og Transport

o  Holde øje med, at du ikke modtager en form for anden offentlig støtte, der udelukker SU.

o Oplyse den korrekte bopælsstatus (i minSU) – du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning.

o   Give besked hvis du stopper eller skifter uddannelse – du giver besked til en SU-medarbejder på dit (tidligere) uddannelsessted.

o Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældre enten flytter fra hinanden eller flytter sammen eller hvis en af dine forældre dør.

- Søge om at få ændret din SU, hvis dine forældres indkomst ændrer sig

- Den konto, du ønsker at modtage din SU på, er registreret som din NemKonto.

- Give SKAT besked hvis der sker ændringer i din indkomst eller dit fradrag, for eksempel hvis du får erhvervsarbejde, mens du læser.


SU

Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU til en ungdomsuddannelse. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 i april, kan du få SU fra den 1. juli.
Det er dit ansvar at:
o  Søge SU.

o Læse betingelserne for at få SU.

o  Sørge for at få en Nem-ID, så du har adgang til min-SU.

o  Holde øje med hvor meget du må tjene (dit fribeløb), mens du får SU – hvis du har tjent for meget, skal du fravælge SU inden den 15. i måneden.   før. På den måde kan du måske undgå at betale SU tilbage.

o Oplyse, hvis der sker ændringer i dine SU-forhold – du har oplysningspligt.

o  Holde øje med, at du ikke modtager en form for anden offentlig støtte, der udelukker SU.

o  Oplyse den korrekte bopælsstatus (i minSU) – du har pligt til at melde bopælsændring fra udeboende til hjemmeboende og til at melde flytning til folkeregisteret senest fem dage efter flytning.

Transport

Ungdomskort udstedes for en periode på mindst 30 dage. Du kan altså ikke få et Ungdomskort med kortere gyldighed.
Prisen/egenbetalingen for Ungdomskort afhænger af din situation:
Du er elev på en ungdomsuddannelse
Pris: 12,74 kr. pr. gyldighedsdag.
Priseksempel: 30 dage (30 * 12,74) = 382,20 kr.
Link: www.ungdomskort.dk