Studierådgivning
på KPG

I studierådgivningen kan du få hjælp til alt det, der drejer sig om at være elev på Københavns Private Gymnasium. Studierådgivningen er fordelt på flere roller, og alle har den overordnede funktion at yde støtte til dig med studiet og uddannelsen, hvis du skulle få brug for det.
Nedenunder kan du se, hvem du kan kontakte, alt efter hvad du ønsker hjælp til.

Kim Byvald

Læsevejleder

Berit Maanson

Studievejleder

Mustafa Gezen

Uddannelsesvejleder

Hatice Özel

Studiecoach

Cecilie Eskesen

Støtteperson

Ordblind? Eller svært ved at læse og/eller skrive?

Screening 
Installation af Appriter til faslig læsning og skrivning
Ressourceperson på
læseområdet
Kontakt via Lectio eller mail.

Er du i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet?

Vejleder om valg af uddannelse efter gymnasiet. kollektive oplæg i klasserne og individuelle samtaler
Du kan også altid skrive en mail.

Har du brug for en snak, når studiet bliver svært?

Karriere-og studievejledning
Specialpædagogisk støtte (SPS)
Trivselssamtaler
Studiepraktik
Kontakt via Lectio eller mail.

Har du brug for hjælp til at få dit fravær ned?

Snak om lektiebyrde
Planlægge skriveværksted
Snak om fysisk og skriftligt fravær
Kontakt via Lectio eller mail.

Har du en psykisk funktionsnedsættelse, er der hjælp at hente.

Formidle viden om KPG’s tilbud
Orientere om studieformer og støtte til at tilrettelægge hjemmearbejde 
Kontakt via Lectio eller mail.

Om studievalgsvejledningen på KPG

På Københavns Private Gymnasium har alle elever adgang til studievalgvejledning gennem vores samarbejde med Studievalg Danmark.

Vores vejleder fra Studievalg Danmark holder seminarer og individuelle samtaler for især 2. – og 3.g’ere.
Vores faste studievalgvejleder fra Studievalg Danmark hedder Berit Maanson.

Når Berit kommer på besøg på skolen, vejleder hun både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet.

Hvis en elev har spørgsmål til studievalg, kan hun kontaktes på email: bema@studievalg.dk.

Informationer om videregående uddannelse

Studievælgeren kan du med udgangspunkt i dine interesser og kvalifikationer få inspiration til valg af uddannelse.
Uddannelsesguiden giver detaljeret information om uddannelser, adgangskrav og kontaktinformation til uddannelsesinstitutioner.'

Gennemsnitsberegneren kan du beregne dit gennemsnit, hvis du er startet på gymnasiet før 2017. Hvis du ikke er tilfreds med dit gennemsnit og ønsker at supplere, så kan du læse mere om gymnasial supplering.

Retsinformation

Karakterskala og anden bedømmelse

Bekendtgørelseom prøver og eksamen

Klagerover prøver (UVM)
Vi glæder os til at se dig til eksamen ved Københavns Private Gymnasium.