Om studievejledningen

Udover vores samarbejde med Studievalg Danmark har vi ansat en studievejleder, som en del af vores fastholdelses- og gennemførelsesstrategi.
Studievejlederen støtter eleverne i at komme godt gennem gymnasiet. Både 1., 2. og 3.g elever har desuden en klasseteamleder, som de også kan stille spørgsmål til om alt fra det socialeliv på skolen til uddannelsesplaner.

Om studievalgsvejledningen på KPG

På Københavns Private Gymnasium har alle elever adgang til studievalgvejledning gennem vores samarbejde med Studievalg Danmark.

Vores vejleder fra Studievalg Danmark holder seminarer og individuelle samtaler for især 2. – og 3.g’ere.
Vores faste studievalgvejleder fra Studievalg Danmark hedder Berit Maanson.

Når Berit kommer på besøg på skolen, vejleder hun både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet.

Hvis en elev har spørgsmål til studievalg, kan hun kontaktes på email: bema@studievalg.dk.

Informationer om videregående uddannelse

Studievælgeren kan du med udgangspunkt i dine interesser og kvalifikationer få inspiration til valg af uddannelse.
Uddannelsesguiden giver detaljeret information om uddannelser, adgangskrav og kontaktinformation til uddannelsesinstitutioner.'

Gennemsnitsberegneren kan du beregne dit gennemsnit, hvis du er startet på gymnasiet før 2017. Hvis du ikke er tilfreds med dit gennemsnit og ønsker at supplere, så kan du læse mere om gymnasial supplering.

KPG arbejder løbende på at styrke elevernes karrieremæssige kompetencer og indarbejdekarrierelæringsaktiviteter som en integreret del af undervisningen. Faglærerne i både STX og HF tilfører en yderligere dimension i fagene med henblik på at skabe en kobling mellem skolen, fagene og elevernes videre forløb i uddannelsessystemet. Både i undervisningen og til de planlagte studieretningsdage er der fokus på karrierelæring. KPG har et tæt samarbejde med Studievalg Danmark. Udover den generelle studievejledning, bidrager studievejlederen med oplæg i forbindelse med HF’ernes projekt og praktik forløb efter behov. Alle elever kommer i studiepraktik på deres sidste uddannelsesår.  I forlængelse af praktikforløbet arbejder eleverne med at udfærdige et CV og skrive en ansøgning i STX. I HF har eleverne arbejdet flerfagligt med udgangspunkt i fagpakkefag og skulle tage stilling til uddannelsen, studiemiljøet og uddannelseskrav. Eleverne har efterfølgende evalueret praktikken, hvor de bl.a. nævner, at studiepraktikken har givet dem en større bevidsthed om uddannelsesvalg. Udover studiepraktikken afholder skolen hvert år en uddannelsesmesse, hvor KPG-alumner kommer forbi med en repræsentation af op mod 30 uddannelser. Denne tilbagevendende begivenhed giver eleverne en mulighed for at stille alumnerne konkrete spørgsmål om bl.a. overgangen til en videregående uddannelse og få en afklaring på mere uddannelsesspecifikke spørgsmål.

Karrierelæring

Vi ønsker at arbejde med følgende mål:

1. Fokus på karrierelæring i fagene mhp. at kvalificere elevernes fremtidsforestillinger

2. Alle sidste årgangselever skal i Studiepraktik i uge 43

3. At understøtte arbejdet med karrierelæring
    i samarbejde med Studievalg Danmark om deres aktiviteter

4. At styrke eleverne refleksion over egne kompetencer og interesser med henblik på et sikkert uddannelsesvalg

5. At videreudvikle karriere- og studieretningsdagene i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, foreninger og/eller virksomheder

6. At øge uddannelsesmotivationen og mindske     uddannelsesudmattelsen, som eleverne oplever på sidste år

Retsinformation

Karakterskala og anden bedømmelse
Bekendtgørelseom prøver og eksamen
Klagerover prøver (UVM)
Vi glæder os til at se dig til eksamen ved Københavns Private Gymnasium.