Velkommen til røgfri skoletid 20/21

Hvornår træder den røgfri politik i kraft?

Rygepolitikken trådte i kraft d. 10. august 2020.  
Læs mere her: Pjece om Røgfriskoletid på KPG

Rammer for røgfri skoletid

Rygning er forbudt i skoletid. Dvs. fra man er mødt i skole kl. 8.30 indtil kl. 15.45, både på skolens matrikel og udenfor skolens matrikel i pauserne.

Pr. 10. august 2020 indførte KPG Røgfri Skoletid.
Lovkravet om røgfri skoletid for ungdomsuddannelserne gælder fra 2021.

På KPG har vi valgt at lave en løbende indfasning i skoleåret 2020.

Røgfri Skoletid betyder, at elever ikke må ryge i skoletiden – uanset om de opholder sig på skolens område eller ej.

Røgfri skoletid betyder, at hverken elever eller ansatte ryger i den tid, de er på skolen eller deltager i skoleaktiviteter.

Det gælder også besøgende og eksterne kursister.
Røgfri skoletid omfatter også snus og e-cigaretter

Gevinster ved at indfører røgfri skoletid

·  at undgå, at elever begynder at ryge, mens de går på KPG.

·  Vi skal først og fremmest huske at tage hensyn til hinanden både elever, lærer, naboer og andre, der færdes på skolen og skolens område.

·  at forhindre nye elever i at blive fristet til at ryge

·  at hjælpe unge, der ryger, med at stoppe eller reducere deres forbrug

·  at støtte unge, der er stoppet med at ryge, i fortsat at holde sig røgfri

·  at skabe mere fællesskab på tværs af grupper på skolen

·  at give færre afbrydelser i løbet af skoledagen

·  at skolen tager ansvar for elevernes sundhed

·  at medvirke til at give skolen et sundt image

Ordensregler og/eller røgfri politik


Overtrædelse af den gældende rygepolitik vil medføre konsekvenser på linje med overtrædelse af skolens andre ordensregler.
Dette vil ofte indebære en række mundtlige og skriftlige advarsler samt samtaler med ledelsen.
I sidste ende kan det medføre bortvisning. Ved overtrædelse oprettes en elevsag.