KPG's elevråd

Vedtægter

Læs mere

Trivselspolitik

Læs mere

Referater

Læs mere
Elevmedbestemmelse
På Københavns Private Gymnasium lægger vi vægt på at eleverne har medbestemmelse i forhold til deres skoleliv. Vi ønsker desuden at danne elevernetil at kunne deltage i demokratiske processer generelt.

Derfor har vi et formelt elevråd, der består af 2 elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Den repræsentative elevgruppe er med til at stille spørgsmål og diskutere på vegne af alle elever og føre samtaler eller holde møder med ledelsen.

Elevrådet engagerer sig i skolelivet og elevernes rettigheder og vilkår.

Møder i elevrådet

Der afholdes et elevrådsmøde om måneden, og elevrådet orienterer om sit arbejde på den månedlige fællessamling for hele skolen. Formandskabet mødes med ledelsen cirka 1 gang om måneden og inviteres til bestyrelsesmøderne sammen med elevrådets bestyrelsesrepræsentant. Derudover mødes hele elevrådet med rektor eller vicerektor 1-2 gange om året. Skoleåret afsluttes med et oplæg af elevrådsforpersonen om elevrådets arbejde for lærergruppen.

Elevrådets sammensætning

Elevrådet sammensættes ved det årlige valg i august. Når alle klasser har valgt to repræsentanter, konstituerer elevrådet sig på skoleårets første møde i august. Hvis der er flere kandidater som stiller op til posten som forperson, vil der blive afholdt et kampvalg, hvor hver kandidat præsenterer sine mærkesager.Referater

Referat fra elevrådsmøde 7/9 2021
Referat fra elevrådsmøde 27/8 2021
Referat fra elevrådsmøde 19/8 2021
Referat fra elevrådsmøde 17/5 2021
Referat fra elevrådsmøde 6/4 2021
Referat fra elevrådsmøde 12/3 2021
Referat fra elevrådsmøde 22/1 2021
Referat fra elevrådsmøde 4/9 2019
Referat fra elevrådsmøde 2/10 2019
Referat fra elevrådsmøde 6/11 2019
Referat fra elevrådsmøde 5/12 2019
Referat fra elevrådsmøde 15/1 2020
Referat fra elevrådsmøde 5/2 2020
Referat fra elevrådsmøde 27/4 2020
Referat fra elevrådsmøde 6/5 2020
Referat fra elevrådsmøde 11/6 2020
Referat fra elevrådsmøde 20/8 2020
Referat fra elevrådsmøde 14/9 2020
Referat fra elevrådsmøde 3/11 2020
Referat fra elevrådsmøde 16/12 2020

Trivselspolitik

Elevrådet har i samarbejde med en repræsentant fra lærergruppen, ledelsen og Københavns Kommunes Center for Sundhed udarbejdet en trivselspolitik med fokus på fremme af social og faglig trivsel. Som en del af trivselspolitikken har elevrådet i samarbejde med skolens ledelse og lærere indført:

·  Frivilligdag, hvor alle elever udfører samfundstjeneste
·  Fredagscafée
·  Fællesarrangementer med foredrag
·  Fælles udflugt sidste skoledag
·  Medbestemmelse ved nyanskaffelser til et bæredygtigt        undervisningsmiljø.
·  Fast drøftelse af undervisningsevalueringer med    forslag til            forbedringer, som kan understøtte samarbejdet mellem ledelse,        lærere og elever.

Se elevrådets samlede trivselspolitik her:
https://www.kpgym.dk/om-kpgym/trivselspolitik