Kære Gymnasieelev!

Her kan du som elev på skolen finde nyttige informationer om blandt andet studieplaner, SU, IT-redskaber og muligheder efter studentereksamen.

Fagplaner

Her finder du vores progressionerplaner for de individuelle fag i alle studieretninger.

Læs mere

Elev-ABC

I denne online Elev-ABC har vi samlet informationer, som kan hjælpe dig gennem den første tid på skolen.

Læs mere

Studievejledningen

Studievejlederen støtter eleverne i at komme godt gennem gymnasiet.

Læs mere

På Københavns Private gymnasium lægger vi stor vægt på trivsel..

Da trivsel er et bærende element i elevernes faglige og socialeudvikling. Trivsel er forudsætningen for gode fællesskaber, og gode fællesskaber skaber læring.

På Københavns Private Gymnasium anser vi elevinddragelse for at være central. Derfor har elevrådet været aktiv i udarbejdelsen af en trivselspolitik, som skal sikre, at hver enkelt elev engagerer sig og indgår i et fællesskab. Københavns Private Gymnasiums Trivsels politik

Vi arbejder hårdt på at blive dygtigere til at synliggørelæringsmål og arbejde anvendelsesorienteret i fagene, således at forståelsen kan bidrage til den personlige og faglige udvikling i den enkelte elevs læringsproces. At videreudvikle skolens mentorordning, som skal facilitereovergangen fra grundskolen til gymnasiet ved 2. og 3. årgangselever-  At gamle elever hjælper nye elever med at ”knække gymnasiekoden” Som et element i arbejdet med at styrke den faglige og sociale trivsel på Københavns Private Gymnasium har skolen indført en mentorordning.