”Det bedste ved KPG har været, at alle har følt sig velkomne og accepteret. Det er en skole, der rummer en masse forskelligheder, hvilket gør miljøet mere farverigt. Jeg begynder snart på socialpædagoguddannelsen. ”