”Det bedste ved KPG har været, at vi har haft adgang til en hyggelig lektiecafé, der har været til stor nytte. Nu går jeg på socialrådgiveruddannelsen.”