Fraværspolitik

 

  • Lærerne sikrer, at elevernes eventuelle fravær registreres i Lectio den dag undervisningen afholdes eller de skriftlige opgaver skal afleveres.
  • Elever, der på grund af sygdom ikke kan deltage i undervisningen eller aflevere skriftlige opgaver skal angive fraværsårsagen i Lectio senest to døgn efter fraværet. Kan dette ikke lade sig gøre, kontaktes skolen inden for samme tidsrum på telefonnummer   39 18 39 19.
  • Eleverne skal jævnligt kontrollere fraværsregistreringen i Lectio. Eleven kan inden for en uge gøre indsigelse overfor en fraværsregistrering til den lærer, der har foretaget registreringen.
  • Normalt gælder registreringen for et år ad gangen.
  • Når en elevs fravær eller manglende aflevering af skriftlige opgaver på grund af sygdom og andet i et fag når et niveau, der giver anledning til bekymring om elevens udbytte af undervisningen, gives normalt en mundtlig advarsel. Fortsætter fraværet eller den manglende aflevering af skriftlige opgaver i en periode på en måned herefter, får eleven en skriftlig advarsel.