STX Studieretninger

På Københavns Private Gymnasium tilbyder vi forskellige studieretninger inden for de tre områder: Sprog, naturvidenskab og samfundsfag.

I skoleåret 2017/2018 udbyder vi følgende studieretninger. Klik på studieretningerne for at se en oversigt over de øvrige fag i studieretningerne.

Sproglige studieretninger

 • Eng A, Spansk beg A, Latin C
 • Eng A, Tysk/Fransk fort A, Samf B
 • Eng A, Tysk/Fransk fort A, Latin C

 

Naturvidenskabelig studieretning

 • Mat A, Fys B, Kemi B

 

Samfundsfaglig studieretning

 • Samf A, Eng A
 • Samf A, Mat A
 • Samf A, Tysk/Fransk fort A

 

Du kan også se en oversigt tidligere års studieretninger:  naturvidenskabeligsproglig og samfundsfaglig studieretning.

 • I alle studieretninger indgår udover engelsk et 2. fremmedsprog. Fra skoleåret 2017/2018 tilbyder vi spansk begyndersprog samt tysk og fransk fortsættersprog.
 • Eleverne på KPG kan fx vælge følgende valgfag: psykologi, kulturforståelse, filosofi, tyrkisk og erhvervsøkonomi.
 • Et valgfag kan også være en opgradering af et fag, som eleven allerede har på et lavere niveau. Vi tilbyder eleverne at opgradere religion og kemi til B-niveau samt fysik, engelsk eller matematik til A-niveau.
 • Vi tilbyder følgende kunstneriske fag: mediefag og musik på C- niveau. Alle elever skal have ét kunstnerisk fag.

 

Bekendtgørelser om uddannelsen

I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.

Information om vores nuværende studieplaner kan findes på skolens intranet under hvert enkelt fag: Lectio.

Bekendtgørelser om uddannelsen

I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.

Hvilke videregående uddannelser giver de tre studieretninger adgang til?

 • Alle vores studieretninger giver mange adgangsmuligheder til videregående uddannelser.
 • På Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser den naturvidenskabelige, den sproglige og den samfundsfaglige studieretning giver adgang til. Du skal selv indtaste hvilket sprog du har som 2. fremmedsprog.
 • Naturvidenskabelig retning med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau.
 • Sproglig retning med engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau.
 • På Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser den tidligere naturvidenskabelige og sproglige studieretning giver adgang til.