På Københavns Private Gymnasium tilbyder vi forskellige studieretninger inden for de tre områder: Sprog, naturvidenskab og samfundsfag. I skoleåret 2017/2018 udbyder vi følgende studieretninger. Klik på studieretningerne for at se en oversigt over de øvrige fag i studieretningerne. Sproglige studieretninger
 • Eng A, Spansk beg A, Latin C
 • Eng A, Tysk/Fransk fort A, Samf B
 • Eng A, Tysk/Fransk fort A, Latin C
  Naturvidenskabelig studieretning
 • Mat A, Fys B, Kemi B
  Samfundsfaglig studieretning
 • Samf A, Eng A
 • Samf A, Mat A
 • Samf A, Tysk/Fransk fort A
 • I alle studieretninger indgår udover engelsk et 2. fremmedsprog. Fra skoleåret 2017/2018 tilbyder vi spansk begyndersprog samt tysk og fransk fortsættersprog.
 • Eleverne på KPG kan fx vælge følgende valgfag: psykologi, kulturforståelse, filosofi, tyrkisk og erhvervsøkonomi.
 • Et valgfag kan også være en opgradering af et fag, som eleven allerede har på et lavere niveau. Vi tilbyder eleverne at opgradere religion og kemi til B-niveau samt fysik, engelsk eller matematik til A-niveau.
 • Vi tilbyder følgende kunstneriske fag: mediefag og musik på C- niveau. Alle elever skal have ét kunstnerisk fag.
Bekendtgørelser om uddannelsen I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.
Information om vores nuværende studieplaner kan findes på skolens intranet under hvert enkelt fag: Lectio. Bekendtgørelser om uddannelsen I bekendtgørelserne om uddannelsen, kan man finde information om mål og indhold for de enkelte fag.
Hvilke videregående uddannelser giver studieretningerne adgang til?
 • Alle vores studieretninger giver mange adgangsmuligheder til videregående uddannelser.
 • Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til. Du skal selv indtaste dine studieretningsfag og dit 2. fremmedsprog.
Studieretninger 2017/2018
 • Sproglig studieretning med engelsk på A-niveau, latin på C-niveau og et 2. fremmedsprog på A-niveau (spansk begynder, tysk eller fransk fortsætter)
 • Naturvidenskabelig studieretning med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på B-niveau
 • Samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag på A-niveau og engelsk på B-niveau
 • Samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag på A-niveau og matematik på A-niveau
 • Samfundsvidenskabelig studieretning med samfundsfag på A-niveau og tysk eller fransk fortsætter på A-niveau
  Studieretninger 2016/2017
 • Naturvidenskabelig retning med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau.
 • Sproglig retning med engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau.
 
 • Adgangskortet kan du se hvilke videregående uddannelser studieretningerne giver adgang til. Du skal taste studieretningens fag ind.