Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

På Københavns Private Gymnasium foretager vi løbende undervisningsmiljøvurdering i form af spørgeskemaer på lectio. Vi lytter til elevernes og de ansattes ris og ros og indfører derefter en handlingsplan, hvis nødvendigt.

Nedenstående er eksempler på forbedringer efterfulgt af elevernes svar på spørgeskemaer.

Forbedringer i forhold til IT

Vi har indført IT-support på skolen, således at vi én gang om ugen har en IT-medarbejder tilstede, som elever og ansatte kan henvende sig til.

Internettet for eleverne og lærerne er blevet betydeligt forbedret, og der arbejdes stadig for en endnu bedre kapacitet.

Vi har opsat infoskærme på skolen, så eleverne bliver informeret om skemaændringer, kommende aktiviteter og lignende.

Forbedringer i forhold til faglighed

På KPG er det vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os. Skolen ønsker især en positiv faglig udvikling, både for elever fagligt svage og ressourcestærke elever. Derfor satte vi fokus på talentpleje i 2014, og vores talentprogram er vokset lige siden.

I 2014 begyndte vi at sende fagligt stærke elever til diverse universiteter for at deltage til åbne arrangementer. Vi afholdt også en engelsk sprogcamp, hvor de dygtigste engelskelever var på en weekendtur hvor de udelukkende talte engelsk, spillede spil på engelsk og så film på engelsk.

Skolen har iværksat to ugentlige studiecafeer, som har fungeret siden sommeren 2014. I studiecafeerne kan eleverne få hjælp til det faglige, og de kan møde tidligere elever og blive inspireret af det, som de nu er i færd med i uddannelsesverdenen. Der er altid en eller flere lærere til stede under studiecafeen, og skolen sørger for at der er en hyggelig stemning.

For elever der har det meget svært med engelsk, har vi indført ekstra engelsk undervising.

Fra skoleåret 2015 udvidede vi vores talentprogram, hvor der er tilbud til alle elever som ønsker at gøre en ekstra indsats.