Pædagogiske fokuspunkter

Arbejdet med pædagogiske fokuspunkter på KPG

På Københavns Private Gymnasium udvælger vi løbende nye pædagogiske fokuspunkter for at udvikle skolen.

Vi fokuserer på at skabe et inkluderende undervisningsmiljø, og vi tager udgangspunkt i den enkelte elev for at løfte alle elevers faglige niveau: Vi ser den enkelte elevs talent.

Den inkluderende tilgang er en del af vores værdigrundlag og er derfor en grundlæggende del af den måde vi arbejder med vores fokuspunkter.

Pædagogiske fokuspunkter 2014-2016

I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 havde vi særligt fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af arbejdet med elevernes skrivekompetencer.

Pædagogiske fokuspunkter 2016-2018

I januar 2016 startede vi et udviklingsprojekt, hvor lærerne arbejder med kollegial supervision i mindre grupper. Forløbet er opdelt i tre perioder på et halvt år.

I første periode arbejdede grupperne med et selvvalgt tema. Grupperne valgte at arbejde med evaluering, virtuel undervisning, omlagt skriftlighed og undervisningsdifferentiering.

I projektets anden periode arbejder vi med variation i arbejdsformer samt sekvensering. I sidste periode arbejder vi med et fokuspunkt, som vi udvælger i samarbejde med eleverne.

I 2016 og 2017 har vi endvidere inkluderet et fokus på motivation og gymnasiefremmede unge.