1. For mange af jer kan det være et nyt kapitel i jeres liv, hvis det er første gang jeres barn skal i gymnasiet. Det er et tidsrum, hvor der sker store udviklinger hos de unge, både fagligt og personligt, på relativ kort tid.
 2. I starten af elevens gymnasium er man i det stadie, hvor vi er overbeviste om, at forældrestøtten er meget afgørende for, hvordan eleven klarer sig. Derfor har vi en række forventninger til, at vores forældre deltager aktivt til forskellige møder vedr. skole-hjem samarbejdet.
 3. Når man taler om de gymnasiale uddannelser så hører man meget om karaktergennemsnit og fravær. Og rigtig nok er det to vigtige punkter. Fremmøde og karakterer hænger typisk meget sammen. Derfor er det meget vigtigt, at vores elever fra starten ikke kommer ind i en ond cirkel med højt fravær. Ikke fordi vi opfordrer jer til at bruge det som en decideret kontrolmekanisme, men for at kunne støtte op om sit barns skolegang, er det vigtigt at man følger op på hvordan det går i skolen.
 4. Efter sommer vil vi med jævne mellemrum sende nyhedsbreve til jer, der bliver arrangeret en brunch til forældre på 1. årgang i løbet af august-sept. Dernæst bliver der forældrekonsultationer omkring okt-nov. Så der skulle være rigeligt med anledninger til at høre, hvordan det går med ens barn.
 5. Vi bruger et intranetsystem der hedder Lectio. Nærmere detaljer kommer I til at høre til vores forældrebrunch. Der kan man følge op på skema, karakterer og fravær m.m.
 6. Ved sygdom får elever også fravær. Men kommer man med en lægeerklæring, typisk ved længerevarende sygdomme, så vil det blive noteret i systemet. Det bliver dog ikke godskrevet.
 7. Eleverne skal selv sørge for at have en lægeerklæring med, hvis man pga. sygdom ikke kan deltage til en terminsprøve eller årsprøve. Lige sådan gælder det for øvrige eksamener.
 8. Det er vigtigt at oplyse skolen om barnets helbredsoplysninger. Der kan være en masse lempelige forhold til eksamenerne, hvis man har nogle bestemte sygdomme. Fx kan man få ekstra forberedelsestid.
 9. Det er meget vigtigt for vores videre kommunikation, at I giver jeres kontaktoplysninger til kontoret, både elever og forældre. Hvis man skifter telefonnummer eller e-mailadresse, så skal skolen oplyses hurtigst muligt.
 10. For HF’s vedkommende er det allerede det første år og for STX’s vedkommende er det i 2.g vi afvikler studieture. Vi har en politik om, at eleverne er med til at bestemme destinationen på en demokratisk vis. Dog skal minimum 85 % af klassen elever deltage, ellers bliver destinationen ikke til noget. Vi har typisk haft ture til europæiske lande og USA.
 11. I skal selv sørge for at søge et ungdomskort, men dog ikke før 1. juli, da eleven først skal ind i systemet. Det skal søges 3 uger før skolestart.
 12. PBS skal forældrene selv tilmelde sig via skolens hjemmeside eller egen bank idet vi ikke må efter de nye regler.
 13. Fripladstilskud er også noget man kan søge om, selvom man går på et privat gymnasium. Der er frist i slutningen af august. Bliver man bevilget af fripladskassen så træder det først i kraft omkring nytår, men med tilbagevirkende kraft.