Sådan søger du ind på Københavns Private Gymnasium

Du Går i 9. eller 10.klasse

Du har selv lov til at bestemme, hvor du vil søge, når du opfylder disse 3 krav:

  • du skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve
  • du skal være erklæret uddannelsesparat
  • du skal have haft et andet fremmedsprog mellem 2 og 4 år. Her kan du dog søge om dispensation

Man kan søge uden at være erklæret uddannelsesparat, men så er det gymnasiets opgave at vurdere dig ved en prøve, som er centralt stillet fra undervisningsministeriet i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi på 4 timer ialt.

Vores elever kommer fra hele Storkøbenhavn. Vi er derfor et stort og meget åbent gymnasium, der tilbyder 3 spændende studieretninger samt et elite esportsakademi.  Og så har vi en vision om, at vores elever skal uddannes til at blive ægte

På optagelse.dk skal du vælge

  • hvilke gymnasier du ønsker optagelse på
  • hvilket 2. fremmedsprog du ønsker
  • hvilket kunstnerisk fag du ønsker

Du kan altid henvende dig på dit lokale UU-center, hvis du har brug for vejledning om uddannelse.

 

Du er gået ud af 9 eller 10.klasse

Søger du om optagelse efter, at du har forladt grundskolen, kan du kontakte os for nærmere oplysninger om ansøgningsfrist og optagelse. Du skal dog altid søge via optagelse.dk. Du skal ligeledes være opmærksom på, at du, hvis du ønsker at få reserveret en plads på en bestemt institution, skal søge om optagelse inden 1. marts.

Hvis du søger om optagelse på en STX vil du skulle til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale, hvorefter institutionen vil vurdere, om du kan optages på uddannelsen.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor der vurderes ud fra dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Vigtige datoer

 

Senest 1. marts
Du skal have udfyldt din uddannelsesplan og valgt det gymnasium, du ønsker. For ikke-parate elever er datoen 15. marts.

Marts
Du får en kvittering fra Københavns Private Gymnasium om, at vi har fået din ansøgning.

Juni
Elever, der er optaget på Københavns Private Gymnasium, modtager skolens intropakke sidst i juni.

Optagelsesprøven bliver afholdt d. 14. juni kl.10-14 på skolen, for ansøgere som ikke har retskrav på optagelse, jf. §7-10 i lov om de gymnasiale uddannelser.

 

August
Første skoledag på Københavns Private Gymnasium.