[A /]

Overvejer du en studentereksamen på Københavns Private Gymnasium?
Vi tilbyder STX og HF.

Informationsmøde
Vi holder informationsmøde for nye 1.g’ere i januar hvert år. Du er også altid velkommen til at lave en individuel aftale om at besøge os.

Her på siderne kan du læse mere om skolen, optagelse.dk og hvad det koster at gå på skolen.