Trivsel og sundhed er en vigtig del af  de unges liv. Derfor har Københavns Private Gymnasium indledt et samarbejde om trivsel og sundhed med Københavns Kommune.

Torsdag den 18. januar kommer repræsentanter fra kommunen på besøg på skolen. De mødes med skolens ledelse og to elever fra elevrådet.

På mødet vil kommunens repræsentanter, ledelsen og eleverne udarbejde en handleplan for fremme af elevernes sundhed og trivsel.