Dimitterende elever fra Københavns Private Gymnasium fik i 2017 et eksamensresultat, der var 0,5 karakterer højere, end hvad man statistisk kunne forvente af dem. Dette betyder, at eleverne fagligt blev løftet. Sammenholdt med andre STX gymnasier i Danmark, så er dette det næsthøjeste faglige løft blandt alle STX-institutioner.

Tallene stammer fra undervisningsministeriet, hvor de har et statistisk begreb, som de kalder ’den socioøkonomiske reference’. Undervisningsministeriet skriver selv følgende om det på deres hjemmeside:

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.

Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om institutionens elever har klaret prøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Kilde: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser/karakterer/sociooekonomisk-reference-for-gymnasiekarakterer

Selvom det kun er en statistisk beregning, så er det et meget imponerende tal, der viser det gode faglige arbejde både elever og lærere på KPG udfører hver dag.

Nedenfor er en top 8 over STX gymnasier i Danmark, hvor der er den største matematisk signifikante forskel mellem den socioøkonomiske reference og det opnåede eksamensresultat for 2017.

Top 8 over ’løfteevnen’ hos danske STX gymnasier for eksamen 2017:

Uddannelse Bevisaar afdeling fag Forskel
STX 2017 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,7
STX 2017 Københavns Private Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,5
STX 2017 NEXT – Albertslund Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,5
STX 2017 Brøndby Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,4
STX 2017 Frederiksværk Gymnasium og HF Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,4
STX 2017 Københavns åbne Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,4
STX 2017 Niels Steensens Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,4
STX 2017 Ordrup Gymnasium Eksamensresultat (inkl. bonus A) 0,4