HF SPORTSMANAGEMENT

KØBENHAVNS PRIVATE GYMASIUM

HF SPORTSMANAGEMENT

HVAD

Med HF sportsmanagement-linjen på KPG får du en kompetencegivende ungdomsuddannelse, som du kan bruge til at starte på en videregående uddannelse, der kan være med til at åbne op for et job inden for den voksende oplevelsesindustri.

HF sportsmanagement-linjen på KPG har et tæt samspil med KPG esport akademiet, der uddanner eliteesportsudøvere indenfor CS:GO og FIFA – to grene af esport, der er en del af den voksende oplevelsesindustri. HF sportsmanagement-linjen er desuden tilrettelagt sådan, at du sagtens kan gå på KPG esports akademiet efter skoletid, hvis du også har et talent for gaming.  

HVORDAN

Du vil igenem dine fagpakkefag og praktik- og projektperioder komme til at arbejde med projektplanlægning og afvikling af sport events. Grundet gymnasiets fokus på esport vil det primært være esport events, som din uddannelse vil koncentrere sig om. Det er dog også muligt at aftale et andet fokus med skolen, såfremt du har andre brancher, som du brænder for.   

Igennem din uddannelse vil du skulle arbejde med sportsmanagement som emneområde igennem dine fagpakkefag (erhvervsøkonomi C og matematik B), samt når du er i praktik hos relevante virksomheder, organisationer eller institutioner.

HVORFOR

Oplevelsesindustrien er en branche i hurtig vækst, hvorfor der vil blive skabt mange nye jobs de næste par år.

Hvilke jobs vides ikke endnu, men med en HF-uddannelse fra KPG holder du alle muligheder åbne.

Innovativ HF

I august 2017 starter Københavns Private Gymnasium en helt ny HF-linje: HF Innovation!

Med HF Innovation udvikler du dig som idéudvikler og iværksætter samtidig med at du får en kompetencegivende HF, som giver adgang til videregående uddannelser.

At være en god idéudvikler og iværksætter kræver mestring af discipliner som fx. overblik, planlægning, koncentration, samarbejde og kommunikation. Kompetencer, som også er i spil, når du tager en HF-uddannelse på KPG. På KPG inddrages innovation, som et element i undervisningen, så kernestof i fagene bliver gjort mere interessant og lettere at forstå.

Vi kalder det innovativ HF-undervisning. Kort sagt så tilsætter vi innovative elementer til fag, der ikke er som udgangspunkt er innovationsorienterede. På KPG’s HF Innovation indgår innovation i de fleste fag i større eller mindre omfang.

OM HF-UDDANNELSE

HF står for “højere forberedelseseksamen”. En HF-uddannelse er en gymnasial uddannelse, der tager to år. HF er både en studieforberedende og en almendannende uddannelse. HF er også en professionsrettet uddannelse, der er målrettet korte- eller mellemlange videregående uddannelser samt visse professionsbachelorer.

På en HF-uddannelse skal du til eksamen i alle fag. Dette betyder også, at der ikke er standpunktskarakter eller årskarakterer. På HF har du fire semestre, hvert semester er på et halvt år.

Du kan også opnå direkte adgang til universitetet via en udvidet fagpakke. En udvidet fagpakke betyder, at du vil skulle forhøje dit timetal og tage flere fag, til gengæld kan du starte direkte på et universitet uden at skulle supplere.

Læreplaner for fag på HF: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-2017     

kARRIEREMULIGHEDER

Efter din HF vil du kunne søge direkte ind på forskellige videregående uddannelser, der alle har det tilfælles, at kompetencerne herfra kan benyttes til at opnå et job indenfor oplevelsesindustrien.  

Forslag til potentielle erhvervsakademiuddannelser efter endt HF-eksamen:

Forslag til en overbygning på ovenstående relevante erhvervsakademiuddannelser:

Under de enkelte uddannelser kan du læse mere om de forskellige efteruddannelsesmuligheder, som de videregående uddannelse tilbyder.
Hvis du ønsker at starte direkte på universitet (fx HA almen) eller IT-universitet, så skal du tage en udvidet fagpakke. Denne pakke vælger du efter et halvt års studier og planlægges i samråd med skolens studievejleder.   

Tilmelding til HF

Navn:*
E-mail:*
Tlf. nummer:*
Ønsket linje:*
Udvidet Fagpakke*
Andet:
Upload et dokument her: