KØBEnHAVNS PRIVATE GYMnASIUM

 ESPORt AKADEMI

E-COACHES

Vores træning er fokuseret på at eleverne skal få det bedste optimale udgangspunkt for at blive professionel gamer. Denne mulighed giver vi dem ved at give dem højt kvalificeret træning fra tidligere professionelle gamer. Dette navigerer og kvalificerer eleverne til at opfylde deres personlige og faglige mål om at spille på det højeste eliteniveau.

CS:GO coaches

FIFA coaches

FYSISK TRÆNING

Elevernes fysiske træning kører dels som en del af idrætsundervisningen og dels som et individuelt “projekt”, hvor de skal gennemføre den træningsplan, som de hver især har udarbejdet. Ved nogle af disse individuelle træninger vil jeg guide og undervise dem i korrekt træning og brug af maskiner og øvelser, men det forventes også, at eleverne selv tager ansvar for deres træning og udvikling.

Læs mere om den fysiske træning

MENTAL TRÆNING

Mentaltræningen på KPG esport er en disciplin om, hvordan elite esportsudøvere sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne omstændigheder i esporten. Mentaltræningen bruger videnskabelige metoder, og resultaterne fra træningen og fra kamp til at forstå og til at talentudvikle esports eleverne individuelt og kollektivt. Løbende testes esports elevernes sportspsykologiske viden, evner og progression på grundlag af forskellige tests og øvelser.

Læs mere om mental træning

KOST

For en esport udøver kræves der et højt koncentrationsniveau over længere tid. Udøveren kan som oftest klare at deltage i mange timer uden at have fokus på kost og motivation, men for at levere et stabilt højt bundniveau, som er en af kendetegnene ved de bedste spillere i en hvilken som helst sportsgren, kan der med fordel rettes fokus mod kostens indflydelse på ydeevnen over tid.

 Læs mere om kost og motivation

ELITE ESPORT


HVAD

Elite esport på Københavns Private Gymnasium er Danmarks bedste esports akademi. Du får en uddannelse, som inddrager computerspil og IT i undervisningen, og du får støtte til at videreudvikle dit gamingtalent. Du kommer til sportsevents, LAN-parties og konkurrencer, og du bliver tilknyttet en esportscoach, som støtter talentudvikling. 

HVORDAN

På vores Elite esport træner du intensiv esport sammen med andre talenter. Samtidig tager du en hel studentereksamen. Vi optager kun de største talenter. Det betyder at dine evner hver dag udfordres og udvikles med professionel coaching.

HVORFOR

Elite esportslinjen på KPG er for dig, der er ekstra ambitiøs esportsudøver indenfor CS:GO og FIFA, men som stadig ønsker en studentereksamen.

Dermed sikrer du dig adgang til videregående uddannelser, arbejder med esport-branchen samtidig med, at du kan forfølge drømmen om at leve af dit talent.

UDDANNELSE

Du kan vælge imellem en STX eller en HF uddannelse når du er en del af esport akademiet. Med en HF eksamen er du godt rustet til at søge og gennemføre en erhvervsakademi og professionsba-cheloruddannelse. Du kan også opnå adgang til universitetet via særlige fagpakker på KPG med forhøjet timetal eller via en faglig overbygning på op til seks måneder i forlængelse af din to-årige HF.

PROFESSIONEL

Som fuldtids-professionel gamer kan du leve godt af din hobby; CS:GO/FIFA. Hvis du har talentet, og arbejder hårdt, såvel med skolen som med esporten, tilbyder Københavns Private Gymnasium således muligheden for, at du kan blive blandt de bedste i verden.

Magnus Barthel

CS:GO E-coach

Vores træning er fokuseret på at eleverne skal få det bedste optimale udgangspunkt for at blive professionel gamer. Denne mulighed giver vi dem ved at give dem højt kvalificeret træning fra tidligere professionelle gamer. Dette navigerer og kvalificerer eleverne til at opfylde deres personlige og faglige mål om at spille på det højeste eliteniveau. Der bliver lagt vægt på gruppedynamik træning, såvel som der bliver lagt et individuelt træningsprogram for den enkelte elev. I samspil med de andre faglærere på skolen arbejder vi på at ruste eleverne til at modstå det store pres professionelle atleter bliver udsat for og øge deres chancer for at gøre dem professionelle hele veje igennem.

Vores daglige træning er styret af følgende fokuspunkter:

• Den mentale træning

• Den fysiske træning

• Gruppe samspil

• Individuelle træning

Som klassens e-sports coach i CS:GO er min funktion, at jeg er med til at coache og træne eleverne til at udleve deres drøm som professionelle gamere. Jeg vil gerne være med til at hjælpe eleverne med at springe nogle af de fejl over, som jeg har gjort, så deres læringsproces optimeres mest muligt. Jeg er tidligere professionel gamer og har været det i næsten 10 år. Jeg har rejst verden rundt og levet af min store passion som gamer og er nået til det punkt, hvor jeg gerne vil lære fra mig af alle mine erfaringer. Jeg kommer i forvejen med erfaring som salgscoach i telemarketing, hvilket betyder, at jeg har erfaring med at træne den individuelle med at blive bedre både som individuel og som en gruppe. Jeg er 28 år og bor i Hillerød med min hustru. Ud over at jeg er klassens esports coach læser jeg til dagligt på Copenhagen Business Academy, som finansbachelor.

Hassan Al-Saraf og Mohammed Al-Bacha,

FIFA E-coaches

Hvad er vores funktion på KPG?

Vi er e-coaches på KPG i FIFA, hvor vi skal lære vores elever at blive bedre til FIFA på en god og ordentlig måde. Faget er helt nyt, men vi prøver at etablere en undervisning, hvor eleverne har det sjovt og ikke føler at de keder sig. Vores funktion skal være sådan, at vi skal lære eleverne at blive bedre til FIFA, men samtidigt skal de have det sjovt og føle at de lærer noget, og dermed arbejder de på den måde videre mod en eventuel professionel karriere i fremtiden.

Hvad er formålet med træningen i FIFA?

Vores træning går direkte ud på at lære vores elever om de forskellige mekaniker i spillet, som kan være med til at gøre én til en bedre FIFA spiller. Vi arbejder på at lære eleverne, hvad der virker i et meget mekanisk spil som FIFA, hvor præcision og mentalitet er vitalt. Vi træner eleverne ved at lade dem spille en hel masse kampe, hvor de får noget erfaring inden for spillet, så de kan lære det stille roligt, da FIFA 18 er lige kommet ud, og vi vil gerne have, at eleverne lige finder sig tilrette i spillet. Vi arbejder målrettet på at lære eleverne de vigtigste og mest effektive ting i spillet på den mest sjove og effektive måde.

Klik her for artikler i relation til E-coaches.

Mikkel Christensen 

den fysiske træning

Elevernes fysiske træning kører dels som en del af idrætsundervisningen og dels som et individuelt “projekt”, hvor de skal gennemføre den træningsplan, som de hver især har udarbejdet. Ved nogle af disse individuelle træninger vil jeg guide og undervise dem i korrekt træning og brug af maskiner og øvelser, men det forventes også, at eleverne selv tager ansvar for deres træning og udvikling.

I idræts regi forventes det, at eleverne kan gennemføre og evaluere et træningsprogram samt knytte relevant fysiologisk teori hertil. Til dette forløb har vi også arbejdet med oplysning omkring livsstil og idrætsvaner i forhold til, hvilke konsekvenser og fordele fysisk aktivitet har.

Ved deres individuelle træningspas forventes det, at eleverne møder op og gennemfører de træninger som de har aftalt med dem selv og jeg. For at følge deres progression har de lavet en bib-test i starten af året og vil gøre det løbende, hvilket gerne skulle være en motiverende faktor. Denne del af deres fysiske træning kræver god selvdisciplin, hvilket skal støttes af klassekammerater, forældre, skole, etc.

Henrik Selch

den mentale træning

Jeg er lektor og mentaltræner på KPG esportslinjen. Min baggrund er en cand.mag. i samfundsvidenskab og psykologi i kombination med en uddannelse som psykoterapeut og som coach. Foruden min teoretiske viden har jeg i snart 20 år været mentaltræner og coach for elitesportsudøvere også på højeste niveau. Jeg har i en årrække været sportspsykologisk konsulent hos også Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspil Union. Her, og i egen praksis, har min primære opgave været, og er, at talentudvikle såvel teams som individuelle udøvere, ledere og trænere.

Mentaltræningen på KPG esport er en disciplin om, hvordan elite esportsudøvere sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne omstændigheder i esporten. Mentaltræningen bruger videnskabelige metoder, og resultaterne fra træningen og fra kamp til at forstå og til at talentudvikle esports eleverne individuelt og kollektivt. Løbende testes esports elevernes sportspsykologiske viden, evner og progression på grundlag af forskellige tests og øvelser.

Formålet er, at eleven, teamet og klassen opnår evne til at analysere og reflektere over sportspsykologiske forhold af såvel faglig som almen karakter. Mentaltræningen bidrager til udvikling af kompetencer, der gør eleverne i stand til at reflektere over egen studie – og elitesportspraksis og til at samarbejde med andre aktører i esporten. Ligeledes får de gennem faget muligheder for forståelse og respekt for eliteudøveres forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer. Målet er at talentudvikle alle elever, og gøre dem kompetente til at navigere i en udfordrende, foranderlig og globaliseret esportsverden.

Asbjørn STisen Nordly

Kost og motivation

Formål

For en esport udøver kræves der et højt koncentrationsniveau over længere tid. Udøveren kan som oftest klare at deltage i mange timer uden at have fokus på kost og motivation, men for at levere et stabilt højt bundniveau, som er en af kendetegnene ved de bedste spillere i en hvilken som helst sportsgren, kan der med fordel rettes fokus mod kostens indflydelse på ydeevnen over tid.

Vores kost og livsstilsvaner er dybt forankrede og det kræver en indsats at bryde gamle mønstre. Derfor er motivation en del af dette forløb. Eleven lærer en metode til systematisk at formulere vigtige elementer for elevens egen motivation, samt en metode, der får eleven til at reflektere over egne valg og muligheder. Metoden er universal og kan anvendes på tværs af alle elementer af elevens liv, især hvis andre undlader at forsøge at styre eller manipulere elevens tanker og følelser i en ønsket retning. Når eleven får plads til at finde sin egen vej, tager de som oftest gode beslutninger og følger dem til dørs.

Når motivationen er fundet, vil eleven lære om kostens, søvnens og den enkeltes fysiske forms indflydelse på deres oplevelse med esport. Eleven lærer en metode til gradvist at ændre handlingsmønster gennem små korrigerende handlinger med fokus på at skabe en serie af succesoplevelser.

Faglige mål og indhold

 Eleven skal kunne:

  • Forklare hvordan metoden til motivation anvendes.
  • Forklare kostens indflydelse på blodsukker og konsekvenserne herved i relation til deres esport.
  • Forklare en metode til at opstille en handlingsplan mod et bedre selvvalgt scenarie.

Motivation

Der er et meget stort antal metoder til at opbygge motivation for et givet emne. Jeg har gennem mit arbejde som personlig træner, min uddannelse og min fortsatte interesse for emnet fundet frem til to metoder, som supplerer hinanden rigtig godt, og som er nemme at omsætte til konkrete handlinger, mens de stadig giver et godt resultat.

Første metode bygger på at identificere, hvilke vaner man har i forhold til et overordnet mål. Hvis målet er at præstere bedre i esport gennem kost, hvilke vaner har man da omkring kosten. Herefter reflekteres der over, hvilken betydning disse vaner har, samt hvorfor vi har bygget disse vaner. Hvilke behov løser de enkelte vaner?

Dernæst opstilles et bedre scenarie. Vi har især fokus på ”hvorfor” det nye scenarie er relevant og vigtigt for eleven, og hvorfor det overordnede mål er vigtigt. Vi bliver motiveret af at finde mening i de ting vi skal lave, især hvis det kræver ubelejlige handlinger, så som at skabe nye vaner, da forandring altid vil føre til en periode med øget besvær, inden det bliver forankret som vane på ny.

Anden metode bygger på stimulering af dopamin ved at udnytte samme metoder som computerspil gør til at holde eleven fanget af spillet.

I computerspil får man typisk en række objektiver, man har som oftest en statusbar for hvor langt man er nået i udførelsen, og hvis missionen er stor, ledes man gennem en række delmål. Det hele er omsat til helt konkrete handlinger, som er nemme at forholde sig til. ”Gå fra A til B”, ”Dræb en bestemt boss”, ”find dette item” osv. Man er aldrig i tvivl om, hvad man skal, og hvordan opgaven udføres. Dette stimulerer vores dopamin produktion og er en veldokumenteret metode til at få en person til at udføre en længere række trivielle opgaver mod en forventning om belønning til sidst.

Dette bygger på tre overordnede principper, hvor vi først ser på, at eleven skal investere i målet gennem et ”buy-in”. Dvs. målet skal være attraktivt for eleven, og vi fokuserer på at skabe en følelsesmæssig tilknytning til målet. Dernæst opstiller vi en række delmål, ifølge SMART-modellen, som ydermere brydes ned til en serie af konkrete handlinger. Sidst udvikles der, til hvert SMART-mål, en metode til at måle status undervejs og resultater. Jo mere eleven selv får indflydelse på udformingen af mål, delmål, målinger og belønninger, jo mere tager eleven ejerskab for projektet og derved opnås deltagelse og interesse.

Kost & livstil

Undervejs i motivationsarbejdet, arbejder vi naturligvis med elevens relation til kost, søvn, planlægning, valg og fravalg, osv.

Da målet primært er at skabe resultater i forhold til deres esport, er fokus på at holde et stabilt blodsukker, strategisk planlagte pauser og søvnregulering.

  • Eleven lærer om makronæringsstoffer (protein, fedt og kulhydrat), samt deres indflydelse på blodsukkeret
  • Eleven lærer om kalorie-budgettering i forhold til deres mål (vægttab, vedligeholdelse, muskelopbyggelse)
  • Eleven lærer om timing af måltider i forhold til optimal koncentration når de spiller
  • Eleven lærer om søvnens indflydelse på vores reaktionsevne, koncentrationsevne, følelsesmæssige reaktioner, samt de to overordnede mekanismer, der styrer vores følelse af træthed. Det hele sættes i kontekst til kendte udfordringer ved deres computerspil.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår i høj grad ved dialog med hele klassen, da inddragelsen er nøgleordet i forhold til motivation. Eleverne skal føle ejerskab for projektet. Metoderne er simple at forstå, men svære at udføre. Den bedste måde at lære det på, er for den enkelte at reflektere over, hvordan elevens liv kan påvirkes af metoderne i en positiv retning. Coachen er ansvarlig for at stille de rigtige spørgsmål, som får eleverne til at reflektere, mens coachen skaber mening og relation til den ramme der er sat op.

Ansøgning om at komme ind på esportslinjen, foregår via optagelse.dk fra januar 2018 – Efter ansøgning vil du modtage yderligere information vedr. optagelseskrav mm. 

ANSØG NU

På elite esportslinjen optager vi de største talenter. KPG har valgt at begrænse antallet af elever.

Er du interesseret i at opnå en plads på Danmarks mest ambitiøse talentakademi for esport elever, bedes du allerede nu sende en motiveret ansøgning.

I din ansøgning bedes du fortælle om din erfaringer og ambitioner med CS:GO eller FIFA. KPG’s CS:GO ecoach, Magnus “Jokeren” Barthel, og FIFA ecoaches, Hassan Al-Saraf og Mohammed Al-Bacha, vil løbende holde optagelsessamtaler. Send venligst din motiveret ansøgning.

Har du spørgsmål eller kommentarer så kontakt os.

Motiveret ansøgning

Navn:*
E-mail:*
Tlf:
Esport linje*
Gamer nick:
Steamlink (CS:GO):
Send en motiveret ansøgning :*
Opload et dokument her:
Verifikation: