Studiecafé

På KPG ønsker vi at alle elever får mulighed for at få støtte til at udvikle sig fagligt. Derfor har vi oprettet en studiecafé, hvor vi tilbyder faglig vejledning til vores elever.

I studiecaféen tilbyder lærerne hjælp i både naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag. Studiecaféen foregår oftest torsdag i fjerde modul. Det er den enkelte faglærer som planlægger studiecaféen og beder eleverne møde op.  Som elev er man også velkommen til at bede sine lærere om at holde studiecafé.

Vi har også et samarbejde med Matematikcenteret, som kommer og hjælper med matematik hver onsdag.