[A /]

Optagelse hvis du er vurderet uddannelsesparat
Hvis du ønsker at studere på Københavns Private Gymnasium, skal du søge om optagelse via optagelse.dk.

Skift af gymnasium
Vi har enkelte ledige pladser i flere klasser, og det er altid muligt at komme og besøge os for at se om skolen er noget for dig. Kontakt os for at høre om dine muligheder.

 

Optagelse hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat

  • Hvis du ikke er blevet vurderet uddannelsesparat, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på skolen.
  • Optagelsesprøven på Københavns Private Gymnasium består af tre delprøver i dansk, matematik og engelsk. De tre delprøver bliver vurderet af en faglærer og skal som minimum være bestået for at du kan blive optaget.
  • I vurderingen af dansk og engelsk lægger vi vægt på de grundlæggende skriftlige kompetencer.
  • Når faglærerne har vurderet prøven, vil ledelsen beslutte om du kan optages på skolen. I tilfælde af tvivl vil du blive indkaldt til en samtale, hvor vi vurderer din motivation.
  • I alle tilfælde har vi desuden kontakt med dine forældre.