Efter Studentereksamen

Hvor tager vores elever hen efter studentereksamen?

På undervisningsministeriets hjemmeside vil man fra november 2016 kunne finde informationer om hvor mange af vores elever, som er kommet videre på videregående uddannelser eller er i beskæftigelse efter studentereksamen:

Overgang til uddannelse

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede