Censor 2017

Velkommen som censor på Københavns Private Gymnasium

Alle vores censorer har modtaget censorbrev.

Vores eksamener starter klokken 8:30. Karakterliste vil kunne afhentes klokken cirka 8.20 på kontoret, som ligger lige ved hovedindgangen.

Ved 24 timers trækning vil kontoret stå for trækningen.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser kan findes på Lectio (gå ind under det relevante hold og vælg studieplanen og undervisningsbeskrivelsen)

AT synopser vil fremgå af Lectio, og de censorer, hvis skoler ikke anvender Lectio har fået fremsendt AT-synopserne via mail.

 

Forplejning

Der vil være morgenmad og kaffe klokken 8:00-8:30 i lærerværelset, lokale 14 (Ind af hovedindgangen og op på 1.sal).

Vi byder alle censorer med eksamen, der strækker sig til eller over frokost på frokost klokken 11:30-12:00.

Ligeledes vil der være lidt sødt til de eksamener, der fortsætter om eftermiddagen.

 

Find skolen

Vi holder til i Præstøgade 17, 2100 København Ø, 200 meter fra Nordhavn station, se kort.

Hvis du kommer i bil, skal du være opmærksom på, at der ikke er parkering på skolens område. Der er betalingsparkering på gaderne omkring skolen.

 

Retsinformation

Karakterskala og anden bedømmelse

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Klager over prøver (UVM)

 

Vi glæder os til at se dig til eksamen ved Københavns Private Gymnasium.