På Københavns Private Gymnasium (KPG) udbyder vi i uge 45 et to-dages brobygningsforløb henvendt til esport interesserede elever (både STX og HF) indenfor for spillene CS:GO eller FIFA. Forløbet er primært tilrettelagt for 9. og 10. klasses elever.

TILMELD DIG HER

Navn:*
Fødselsdato:*
 / 
 / 
Skole:*
Telefonnummer:*
E-mail:*
Adresse:*
Kontaktperson fra skole:*
Telefon på kontaktperson:*
E-mail på kontaktperson:*
Verifikation:
Tilmeldingsfrist er fredag d.12. oktober 2018, kl.12.00. Du vil få et program tilsendt i uge 43 efter efterårsferien.
h

INDHOLD

Brobygningselever vil i løbet af de to dage få muligheden for at modtage særlig tilrettelagt undervisning, der viser et bredt udsnit af de forskellige fag, som bro-bygningseleverne vil skulle have, hvis de starter på en STX eller HF på KPG.

Begge dage afsluttes med, at brobygningselever modtager undervisning på vores Elite Esport Akademi. Brobygnings-eleverne vil få særlige træ-ningssessioner af vores esport coaches, samt få mu-ligheden for at blive længere på skolen og træne sammen med vores nuværende aka-demielever.

 

 

 

TIDSPUNKT

Brobygningsforløbet foregår i uge 45, fra onsdag d. 7. november til torsdag d. 8. november 2018. Begge dage er det i tidsrummet kl. 08.45 til 15.35.

Gymnasiets adresse er Præst-øgade 17, 2100 København Ø. Nærmeste S-tog station er Nordhavn station, der ligger en 5 minutters gåtur fra gymnasiet.

Se skolens placering på hjem-mesiden her: http://www.kpgym.dk/kontakt/find-skolen/

 

Z

PRAKTISKE OPLYSNINGER

  • Eleverne skal medbringe: en computer, skrivered-skaber (blyant eller kugle-pen) og vinkelmåler.
  • Skolen sørger for frokost begge dage.

OBS:
For at brobygningsholdet oprettes kræver det mindst 10 tilmeldte. Såfremt holdet ikke oprettes, ringer vi telefonisk til de tilmeldte og arrangerer et personligt be-søg i stedet, hvor de kobler sig på en nuværende aka-demielev og følger denne igennem en dag.

TRYGT LÆRINGSMILJØ

Man kan læse mere om vores Elite Esport Akademi på følgende link: http://www.kpgym.dk/faq/

Vores nuværende akademielever vil i hver pause koble sig på brobygningseleverne og vise dem skolen fra en mere elevorienteret vinkel. Dette gør vi for at understrege, hvordan vi som et lille gymnasium har et stort fokus på elevtrivsel og det at skabe et trygt og velkomment læringsmiljø, hvor den enkelte elev ikke bliver glemt.